Turkish-German translations for rağmen:

trotz · obwohl · trotzdem · so · zwar · other translations

rağmen trotz

Her şeye rağmen, Sanırım o medyum haklıydı.

Trotz allem denke ich, diese Hellseherin hatte recht.

Çünkü her şeye rağmen onlar senin ailen.

Denn sie sind, trotz allem, deine Familie.

Bu şartlara rağmen, seni yeniden görmek güzeldi.

Es hat mich gefreut, dich wiederzusehen, trotz der Umstände.

Click to see more example sentences
rağmen obwohl

Buna rağmen bazen günlerce hüzünlü olur.

Obwohl sie manchmal tagelang traurig ist.

Öğleden sonraları da uygun olmama rağmen.

Obwohl ich auch für Nachmittage buchbar bin.

Çok kötü bir anne olmama rağmen mi?

Obwohl ich so eine schlechte Mutter bin?

Click to see more example sentences
rağmen trotzdem

Ama buna rağmen, S.H.I.E.L.D. buldu bizi.

Trotzdem hat S.H.I.E.L.D. uns gefunden.

Yukarıda ne olduğunu biliyordu. Buna rağmen yine de beni göndermiş.

Er wusste, was da oben ist, und hat mich trotzdem hochgeschickt.

Buna rağmen yine de beni oraya göndermiş.

Und er hat mich trotzdem hochgeschickt.

Click to see more example sentences
rağmen so

Çok kötü bir anne olmama rağmen mi?

Obwohl ich so eine schlechte Mutter bin?

Buna rağmen, açıkçası, o kadar da değil.

Obwohl, offen gesagt, nicht bei so viel.

Beni buraya çağırmalarının nedeni; Sam bir bağışçı olmasına rağmen böyle bir şey için özel bir izne ihtiyaçları varmış.

Sie haben mich herbestellt, denn obwohl Sam ein Spender ist brauchen sie eine gesonderte Einwilligung für so etwas.

rağmen zwar

Ve içerik daha nötür ama buna rağmen duyulur olacak

Und der Inhalt wäre zwar indifferent, aber klar.