Turkish-German translations for renksiz:

farblos · other translations

renksiz farblos

Saf karbonun renksiz kristal formuna niye çığlık atayım?

Wieso? Wegen einer farblosen, kristallinen Form reinen Karbons?

Solgun ve renksiz.

Bleich und farblos.