Turkish-German translations for ruhani:

geistlich · geistig · other translations

ruhani geistlich

Biz ruhani bir ayrılık yaşadık.

Wir hatten einen Geistlichen Ausfall.

ruhani geistig

Ve ruhani güçler.

Und geistige Stärke.