sökerken

Dinleme cihazlarımı söküp attılar.

Meine Abhörgeräte wurden ausgeschlossen.

Şafak sökerken, çocuklar.

Bei Morgendämmerung, Kinder.

Telsizi söküp lazeri onarıyoruz.

Zerlegen Funkgerät für Laserreparatur.

Kesilmiş ve sökülmüş. Divanı harbe verilen bir Skyjacker'ın izleri.

Gestutzt und zurückgestuft, die Merkmale eines verurteilten Skyjackers.

Birkaç saat içinde şafak sökecek.

In ein paar Stunden dämmert es.

Çok yakında şafak sökecek.

Es wird bald dämmern.

Yarın sabah şafak sökerken, onlara yardım için biz de orada olacağız.

Morgen bei Tagesanbruch werden wir dort sein, um ihnen zu helfen.

Bu ilaç da, çok iyi balgam söküyor.

Das ist ein wirklich guter Schleimlöser.

Eğer Phillip bunu öğrenirse onu sökmek zorunda kalacak.

Wenn Phillip das rausfindet wird er es auseinandernehmen.

Kalbimi yerinden sökmek daha az acı verirdi.

Mein Herz herauszureißen wäre weniger schmerzhaft.