Turkish-German translations for sümüklü:

schleimig · other translations

sümüklü schleimig

Rotamız güneybatı, sizi sümüklü denizanaları!

Kurs Südsüdwest, ihr schleimigen Quallen!