süreceğini

Kısa süreli bir sakatlık da yeter.

Eine kurze Hilflosigkeit reicht völlig.

Bir süreliğine burada kalacağız.

Wir bleiben eine Weile hier.

Bu akıllı çabalarımız Sonsuza kadar sürebilir

Dieses lyrische Bestreben Könnte ewig weitergehen

Uzun süredir hiçbir şey hissetmemiştim.

Ich hatte nichts gefühlt seit langem.

YiIIardir süren sonuçsuz çabaIarim beni ikna ettiIer.

Jahre ergebnisloser Suche haben mich überzeugt.

Galip gelen şanlı bir yaşam sürebilir.

Ein Sieger kann ein ruhmvolles Leben leben.

Kahvaltı yarım saat sürüyor.

Frühstück ist eine halbe Stunde.

Kanunsuzluğun hüküm sürdüğü bir kargaşa!

Zwangsläufig ein verbrecherisches Chaos!

Bir süreliğine kafaya zarar vermek yok.

Für eine Weile keine Kopfarbeit mehr.

Yoksa, baban seni sürmek zorunda kalacak.

Sonst muss dein Vater dich verbannen.