Turkish-German translations for sürpriz:

Überraschungen, Überraschung · überraschen · other translations

sürpriz Überraschungen, Überraschung

Sana başka bir sürpriz getirdim.

Ich habe noch eine Überraschung.

Bir arkadaşım için bir sürpriz oldu.

Eine Überraschung für einen Freund.

Küçük bir sürpriz hazırladım, sevgilim.

Ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet.

Beklenmeyen başka bir sürpriz daha, biliyorum.

Noch eine unerwartete Überraschung, ich weiß.

Çok güzel bir sürpriz oldu.

Eine wirklich nette Überraschung.

Temelko'nun bana bir sürprizi daha vardı.

Temelko hatte noch eine Überraschung für mich

Harika bir sürpriz.

Eine tolle Überraschung.

Sürpriz için hazır mısın?

Bereit für eine Überraschung?

Baban yarın için düşmana bir sürpriz hazırlıyor.

Dein Vater bereitet unserem Feind morgen eine Überraschung.

Sana bir sürpriz getirdim.

Ich habe eine Überraschung dabei.