süsü

Biliyor musun? Şu süslü işkence yöntemlerini hiç anlamamışımdır.

Wissen Sie ich habe ausgeklügelte Foltermethoden nie verstanden.

Hayır, hayır süslü koşu yok.

Nein. Nein! Keine schrillen Läufe.

Süs eşyaları, biblolar, imzalı fotoğraflar.

Kitsch, Plunder, signierte Fotografien.

Burada da süslü insanlar var.

Hier gibt's auch schicke Menschen.

Mimi'nin süslü jigolo kocası buraya otursun.

Mimis glatter Gigolo-Gatte wird hier sitzen.

Hastalıklı böbrekler masanız için süs eşyası olamaz.

Kranke Nieren sind keine Dekoration für eure Kaffeetische.

Biraz daha Noel süsü getirdim.

Ich habe noch mehr Weihnachtsschmuck.

Şimdi her şey daha süslü.

Alles ist jetzt ausgefallener.

Bu adamlar çok süslü.

Diese Jungs sind originell.

Hadi çalîş Süslü.

Komm schon, Flossy.