Turkish-German translations for sıçrama:

Sprung · Sprünge · Spritzer · other translations

sıçrama Sprung

Sıçrama tamamlandı efendim.

Sprung ausgeführt, Sir.

Sıçrama onaylanmıştır, Starbuck.

Sprung freigegeben, Starbuck.

Bir sıçrama daha ve ben yolumu tamamen kaybedeceğim.

Ein weiterer Sprung und ich verliere den Weg komplett.

Click to see more example sentences
sıçrama Sprünge

Çatlamayı durdurmak için açılan delikler ve destekleme maddesi Galactica'ya birkaç sıçrama daha kazandırdı.

Die Reparaturarbeiten und die Stützmasse verschaffen der Galactica ein paar weitere Sprünge.

sıçrama Spritzer

Terse sıçramaları, havaya sıçramaları damla damla ve damardan fışkırmaları ayırt edebilmelisiniz.

Spritzern, Spritzflecken, Sprühnebel oder dem Herausspritzen aus einer Arterie unterscheiden.