Turkish-German translations for sıkışık:

eng · other translations

sıkışık eng

Çok da sıkışık değil.

Das ist nicht so eng.

Biraz sıkışık ama

Etwas eng, aber