Turkish-German translations for sıkıca:

fest · streng · other translations

sıkıca fest

Onu sıkı tutun lütfen.

Halte ihn bitte fest.

Sıkı tutun bebeğim!

Fest halten, Spatz.

Sen sıkı tut yeter.

Halt sie einfach fest.

Click to see more example sentences
sıkıca streng

Kar amacı gütmeyen bir merkeziz, kurallar çok sıkı.

Wir sind gemeinnützig, die Auflagen sind sehr streng.

Finans sektörü sıkı bir şekilde denetleniyordu.

Die Finanzindustrie wurde streng überwacht.

Rei çok sıkı bir kız, biliyorum.

Rei ist sehr streng, ich weiß.

Click to see more example sentences