Turkish-German translations for sırt:

Rucksack · Rücken · Sattel · other translations

sırt Rucksack

Küçük bir sırt çantası vardı.

Sie hatte einen kleinen Rucksack.

Defterler, yeni sırt çantası.

Notizzettel, einen neuer Rucksack.

Jack, sırt çantasını unutmuş.

Jack hat seinen Rucksack vergessen.

Click to see more example sentences
sırt Rücken

Sırtım için bir şey.

Etwas für meinen Rücken.

Sırt düz, ayaklar paralel.

Rücken gerade, Beine parallel

Hayır! katledilmiş domuzların sırtı!

Der Rücken eines ermordeten Schweines!

Click to see more example sentences
sırt Sattel

Göğsün de, sırtın da çıplak.

Ohne Sattel und nacktem Oberkörper.