Turkish-German translations for sızıntı:

leck · Ölpest · other translations

sızıntı leck

Sanırım başka bir sızıntı sesi duyuyorum.

Ich denke, ich höre noch ein Leck.

Büyük bir sızıntı var

Wir haben ein Leck

Kimyasal sızıntı mı?

Ein chemisches Leck?

Click to see more example sentences
sızıntı Ölpest

Depremler, petrol sızıntıları, mali krizler

Nun, Erdbeben, Ölpest, Wirtschaftskrisen.