We also found translations for word Saga in German.

sağa

Sağ ol ama yardıma ihtiyacım yok.

Danke, aber ich brauche keine Hilfe.

Sağ ol, ama kesinlikle korunmaya ihtiyacım yok.

Danke, aber ich brauche definitiv keinen Schutz.

Ben biraz daha kalacağım, sağ ol.

Ich bleibe noch ein bisschen, danke.

Sağ ol, ama benim gerçekten biraz yalnız vakit geçirmem gerek.

Danke, aber ich-ich muss wirklich einige Zeit alleine verbringen.

Yemin ederim hiç kimse, hiç kimse buradan sağ çıkamayacak!

Ich verspreche euch, niemand, niemand kommt hier lebend raus!

Sağlıklı bir ağız sağlıklı bir hayat demektir.

Ein gesunder Mund bedeutet ein gesundes Leben.

Doğal, gürbüz, açık, kaygısız cana yakın, sağlıklı.

Natürlich, kraftvoll, offen, sorglos hemmungslos, gesund.

Güvenin için sağ ol.

Danke für Ihr Vertrauen.

Onu sağ salim geri getireceğim, merak etme.

Ich bringe sie wohlbehalten zurück, keine Sorge.

Dürüstlüğün için sağ ol o zaman.

Dann danke für deine Ehrlichkeit.