Turkish-German translations for sabıka:

Strafregister · Vorstrafen · Vorstrafe · other translations

sabıka Strafregister

Doğumlar, evlilikler, ölümler, sabıka kaydı, pasaportlar.

Geburten, Hochzeiten, Sterbefälle, Strafregister, Pässe.

Sabıka kaydı bir mil uzunluğunda.

Er hat ein ellenlanges Strafregister.

Mitchell Cafferty'nin sabıka kaydı.

Das Strafregister von Mitchell Cafferty.

Click to see more example sentences
sabıka Vorstrafen

Sabıka kaydı yok hiç tutuklanmamış.

Keine Vorstrafen, keine Verhaftungen

Sabıka kaydı yok, tutuklanmamış.

Keine Vorstrafen, keine Festnahmen.

Sabıka kaydım vardı.

Ich hatte Vorstrafen.

Click to see more example sentences
sabıka Vorstrafe

Senin yüzünden artık bir sabıka kaydım var ve senin yüzünden, Stan Lee ile dondurma yeme fırsatını kaçırdım.

Wegen dir habe ich jetzt eine Vorstrafe, und wegen dir habe ich es verpasst, ein Gelato mit Stan Lee zu essen.