Turkish-German translations for safra:

Gallenblase · Gallen, Galle · other translations

safra Gallenblase

Safra kesesini kontrol etmemiz gerek.

Wir sollten die Gallenblase überprüfen.

Bay Bober'ın safra kesesini alırsak karın ağrısından kurtarabiliriz.

Entfernen wir Mr Bobers Gallenblase, verliert er seine Unterleibsschmerzen.

Safra kesesini kesip çıkarın.

Schneidet ihm die Gallenblase heraus.

Click to see more example sentences
safra Gallen, Galle

Safrayı hangi organ üretir?

Welches Organ produziert Galle?

Evet, ya da safra kesesinin uyuşmuş olmasının?

Ja, oder ob sich eine Gallen blase betäubt anfühlt?