Turkish-German translations for sakal:

Bart · Bärte · other translations

sakal Bart

Kel, kır sakallı, sarımsı ceketli.

Glatze, grauer Bart, hellbraune Jacke.

Senin gibi sakallı, bıyıksız bir adam

Ein Kerl wie du. Bart. Keinen Schnurrbart.

Fakat onun sakalı yok. Sakalı

Aber er hat keinen Bart. Bart

Click to see more example sentences
sakal Bärte

Böyle sakalları da var mı?

Haben sie auch Bärte?

Mumyalar da sakallı olur.

Mumien hatten auch Bärte.

Sorgudakilerin sakalları vardı ve Amerikan üniforması giymiyorlardı.

Die Verhörspezialisten trugen Bärte, aber keine Uniformen.

Click to see more example sentences