Turkish-German translations for salak:

Idiot · dumm · blöd · Trottel · Dummkopf · Arschloch · doof · albern · Idiotin · idiotisch · other translations

salak Idiot

Peki ama o yastık kılıfı değil. O çamaşırım, salak.

Das ist kein Kissenbezug, das ist meine Unterhose, du Idiot!

Bir salak gibi.

Wie ein Idiot.

Tina Turner gibi saçını kestirmiş, ruh hali dengesiz stabil salak.

Sieh aus wie TÝna Turner, du instabiler, stabil Idiot.

Click to see more example sentences
salak dumm

Benim salak olduğumu düşünüyorsunuz ama ben şehirliyim.

Ihr denkt, ich sei dumm, doch ich habe Straßenintelligenz.

Aşağı, salak köpek.

Runter, dummer Köter.

Ama ejderha, elinde aynadan bir kalkan olan salak bir adam görmüş.

Aber der Drache sah einen dummen Mann, der einen verspiegelten Schild hält.

Click to see more example sentences
salak blöd

Tabii ki, beni salak sandın?

Klar! Halten Sie mich für blöd?

Hayır bu çok aptalca. Gerçekten salakça.

Nein, es ist blöd, wirklich lächerlich.

Sence salak mıyım ben?

Denkst du, ich bin blöd?

Click to see more example sentences
salak Trottel

Sizi salaklar! Sizi aptal, ömür uzatan ahmaklar!

Ihr Trottel, ihr dummen lebensverlängernden Trottel.

Hayir, seni salak.

Nein, Sie Trottel!

Ben evliyim, seni salak!

Ich bin Verheiratet du trottel!

Click to see more example sentences
salak Dummkopf

Alın", "Moruk kafa", "Salak kafa"ve" Diğer kafa.

Wir haben Stirnkopf, alter Kopf, Dummkopf und den anderen Kopf.

Bir ayyaş, bir salak.

Ein Säufer. Ein Dummkopf.

Zavallı salak onunla evlendi.

Der arme Dummkopf heiratete sie.

Click to see more example sentences
salak Arschloch

Dikkatli olun, salak.

Sehr vorsichtig, Arschloch.

Gel! Bana bak seni salak!

Sieh mich an, Arschloch!

Şu ana kadar bu konuda bir bilgi yoktu salak herif.

Es gab keine Informationen darüber bis jetzt, Arschloch.

Click to see more example sentences
salak doof

Sen salak mısın?

Bist du doof?

Buraya salak bir kask hakkında konuşmak için gelmedim tamam mı?

Ich bin nicht hierher gekommen, um über einen doofen Helm zu reden, okay?

Pahalı ve salak.

Teuer und doof.

salak albern

Genç ve salak olmak istiyorum.

Ich möchte jung und albern sein.

Hayır, çünkü bence tango salak bir dans.

Nein. Ich finde Tango albern. Ich tanze das nicht.

salak Idiotin

Ben çok salak bir kızım.

Ich bin eine Idiotin.

salak idiotisch

Hayır. Bu çok salakça.

Nein, das ist idiotisch.