saldır

Pekala, Chomp, çoraplarına saldır!

Mach schon, Mampf, Sockenattacke!

Haydi, haydi kuşum, saldır.

Mach schon, Flattermann. Los.

Cherry, soldan saldır!

Cherry, links flankieren!

Bay Garibaldi. Saldır ve şaşırt onları.

Mr. GaribaIdi, treffen und herbringen.

Şimdi sen saldır Aang.

Und jetzt Angriff, Aang!

Silahlan ve Atlantia'ya saldır.

Bewaffnen und Atlantia angreifen.

Sen de saldır.

Und du fass!

Şimdi, saldır, Staros!

Jetzt angreifen, Staros!

Gel saldır bana, ICHI!

Greif mich an, Ichi.

Saldır ona, tamam mı?

Greif ihn an, okay?