Turkish-German translations for sanal:

Virtual · virtuell · other translations

sanal Virtual

Bayanlar ve baylar Sanal Işığa hoş geldiniz

Ladies und Gentlemen, willkommen in Virtual Light.

Sanal gerçeKliK ortamında genetiK uzmanlarımız DNA dizisindeKi boşluKları tespit eder.

Virtual-Reality-Displays zeigen unseren Genetikern die Lücken in der DNA-Sequenz.

Sanal Işın Enstitüsü'ne hoş geldiniz.

Willkommen im Virtual Light Institute.

Click to see more example sentences
sanal virtuell

Sanal bir ev, aynı senin gibi.

Es ist virtuell, wie du.