Turkish-German translations for sanat:

Künste, Kunst · Kunstwerk · Art · Kunstform · Malerei · other translations

sanat Künste, Kunst

Arkeoloji, anlambilim, edebiyat, sanat.

Archäologie, Semantik, Literatur, Kunst.

Sanat, yaşamın bir doğrulaması olmalıdır.

Kunst sollte eine Lebensbejahung sein.

Ben sanat öğretiyorum, Bay ve Bayan Dubois.

Ich unterrichte Kunst, Mr. und Mrs. Dubois.

Click to see more example sentences
sanat Kunstwerk

O bir sanat eseri.

Sie ist ein Kunstwerk.

Bu masa bir sanat eseri gibi değerlenir.

Dieser Tisch wird wie ein Kunstwerk geschätzt.

Bir sanat eseri gibisin.

Sie sind ein Kunstwerk.

Click to see more example sentences
sanat Art

Sıradışı sanatın çok iyi bir örneğiydi. Sıradışı sanat mı?

Eine wunderbares Beispiel für Outsider Art."Outsider Art"?

GeneCo'nun Dijital Korneaları sanat eseri bir çözüm tarzdan ödün vermeyen düşük yoğunluklu.

GeneCo's Digitale Netzhäute bieten state-of-the-art Auflösungen und geringe schwärzung, ohne Stil zu verlieren.

Pima Ryan, bu sanat yönetmenimiz Stan Rizzo.

Pima Ryan, das ist unser Art Director, Stan Rizzo.

Click to see more example sentences
sanat Kunstform

Bu onun için sanat biçimi gibi bir şey.

Für ihn ist es eher eine Kunstform.

Bu bir sanat biçimi.

Es ist eine Kunstform.

Bu nitelikler olmadan, bir sanat şekli olarak sihir artık var olmazdı.

Ohne diese Qualitäten, Magie, als eine Kunstform, würde nicht mehr existieren.

Click to see more example sentences
sanat Malerei

Sanat, resim, edebiyat.

Kunst, Malerei, Literatur.

Modern resim sanatı hakkında iki kitap yazdım. Bir tane de mimari hakkında.

Ich habe zwei Bücher über moderne Malerei geschrieben eins über Architektur und dieses hier.