Turkish-German translations for saniye:

Sekunden, Sekunde · other translations

saniye Sekunden, Sekunde

On dakika, beş saniye. Dört saniye, üç saniye, iki saniye bir saniye. On dakika.

Zehn Minuten, fünf Sekunden, vier Sekunden, drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde.

Bir saniye. Televizyon yok mu?

Eine Sekunde, kein Fernsehen?

Üç saniye veriyorum. Bir.

Sie haben drei Sekunden.

Click to see more example sentences