santimetresini

Her santimetresini şah bizzat kendisi tasarladı.

Jeder Quadratmeter wurde vom Shah selbst entworfen.

Her bir santimetre kareyi yeniden fotoğrafladık.

Wir haben jeden Quadratzentimeter neu fotografiert.

Beş santimetre namlulu punt tüfeği!

Eine Zwei-Zoll überschwere Kanonenflinte.

Her santimetre önemli.

Jeden Zentimeter abdecken.

Her hafta bir santimetre büyüyor.

Er wächst jede Woche einen Zentimeter.

Dört santimetre, ne?

Vier Zentimeter was?

Veri, tam olarak, bu sektörün her santimetre küpünü tanımlıyor.

Diese Daten beschreiben quasi jeden Kubikzentimeter im Sektor.