Turkish-German translations for sarı:

gelb · other translations

sarı gelb

Tüm Federasyon yıldızgemileri sarı alarmda.

Für alle Föderationsschiffe gilt Alarmstufe Gelb.

Bugün hepimiz sarı giyiyoruz.

Wir tragen heute alle gelb.

Sen Kırmızı ve Mavi Bölükler olcaksın ve ben Yeşil ve Sarı olacağım.

Du bist die rote und blaue Schwadron, ich bin die grüne und gelbe.

Click to see more example sentences