sarılmıştı

Bandaj saran gönüllülere Bosnalı ilticacılar için.

Obdachloseneinsatz, Verbände rollen für bosnische Flüchtlinge.

Sarışın, uzun boylu bir adamı arıyoruz.

Sie suchen nach einem blonden Typen, groß.

Hayır, bir sarışın.

Nein, eine Blondine.

Yukarı bir sarışın geliyor.

Eine Blondine kommt hoch.

Senin sarışın ortadan kayboldu.

Null! Dein Blondchen ist verschwunden.

Sar şunu geri.

Spul schon zurück.

Aptal sarışın. Çok sanatsal.

Dummes Blondchen, sehr kunstvoll.

Biri sarışın, öbürü boyalı kumral.

Eine ist eine gebleichte Blondine.

Durduk yere silaha sarılan sevgili

Einer schießfreudigen Freundin

Yaklaşık iki saat içinde etrafımız Hirogen gemileri ile sarılmış olacak.

In zwei Stunden werden wir von Hirogen-Schiffen umzingelt sein.