Turkish-German translations for sayı:

zahlen, Zahl · Nummern, Nummer · Punkt · Ziffer · Anzahlen, Anzahl · other translations

sayı zahlen, Zahl

Size üç sayı göstereceğim.

Ich zeige Ihnen drei Zahlen.

Bu matematik, sayılar, fikirler!

Es ist Mathematik, Zahlen, Ideen.

O sadece bir sayı.

Es ist nur eine Zahl.

Click to see more example sentences
sayı Nummern, Nummer

Çok önemli sayılar.

Sehr wichtige Nummer.

Fakat bir şey bulduk. Başka bir sayı.

Aber wir fanden ta da noch eine Nummer.

İsimler sayılar değil.

Namen keine Nummern.

Click to see more example sentences
sayı Punkt

İlk sayı, O'Brien'ın, servis kırıyor.

Erster Punkt, O'Brien. Aufschlagwechsel.

Son sayı, avantaj Ross'ta.

Letzter Punkt, Vorteil Ross.

Bayan Cross'a bir sayı daha.

Ein weiterer Punkt für Mrs Cross.

Click to see more example sentences
sayı Ziffer

Bir sayı daha.

Eine Ziffer noch!

Başka bir sayı.

Noch eine Ziffer.

O sayılar GPS koordinatları.

Diese Ziffern sind GPS Koordinaten.

Click to see more example sentences
sayı Anzahlen, Anzahl

İki yeterince büyük bir sayı değil.

Zwei sind keine große Anzahl.