Turkish-German translations for sayesinde:

Dank · durch · Kraft · other translations

sayesinde Dank

Hristiyan hayırseverliği sayesinde.

Dank christlicher Nächstenliebe.

Sydney Barrow. Lily'm gibi kabiliyetli bir çocuk ve küçük bir çöpçatan sayesinde de Lily'nin yeni arkadaşı.

Sydney Barrow wie meine Lily ein begabtes Kind und dank ein wenig Kuppelei ihre neue Freundin.

Ve şimdi onun sayesinde nerede olduğunu biliyorum.

Und jetzt, dank ihm, weiß ich, wo du bist.

Click to see more example sentences
sayesinde durch

Onlar sayesinde ben de bir tanrı olacağım.

Durch ihre hilfe werde ich ein Gott werden.

Madde, manyetik alan sayesinde bağdaşıyor.

Materie hält durch ein Magnetfeld.

Ayrıca onunla Daphne ve Regina sayesinde tanıştı.

Außerdem traf sie ihn durch Daphne und Regina.

Click to see more example sentences
sayesinde Kraft

Yargı hakkına ait belgelerin yok edilmesi sayesinde, biz API olarak

Kraft unseres zwischengerichtlichen Portfolios, wir bei API sind