Turkish-German translations for seçkin:

prominent · Elite · erlesen · vornehm · other translations

seçkin prominent

O zaten varlıklı bir adamdı, seçkin biriydi.

Er war bereits ein wohlhabender und prominenter Mann.

Sen de onlara seçkin bir günümüz sanatçısı olarak katkıda bulunacaksın. Sözde.

Zu der du, als prominenter zeitgenössischer Künstler, hinzukommst angeblich.

seçkin Elite

Kuzey Rüzgârı seçkin, gizli bir

Nordwind ist ein Elite-Un

Seçkin üniversitelerde bir gelenek gibi.

An Elite-Universitäten gibt es diese Tradition.

seçkin erlesen

Ender görülen, seçkin FBI zırvası.

Das ist seltener, erlesener FBI-Schwachsinn.

seçkin vornehm

Evet, çok güzel ve seçkin bir bayandı.

Ja, diese so förmliche und vornehme Dame.