Turkish-German translations for sen:

dir, ich, du, Sie, Ihr · man · Sense · other translations

sen dir, ich, du, Sie, Ihr

Siz sarhoş, düzenbaz, ifrit, fuhuş yapan dinsiz, çıkarcı, hırslı sahtekarlarsınız.

Ihr seid Säufer, Betrüger, Schurken, Hurenmeister gottlose, selbstsüchtige, raffgierige Betrüger.

Belki de ben sana yardım edebilirim.

Vielleicht kann ich Euch helfen.

Ama sana asla yalan söylemem.

Aber ich werde dich nie anlügen.

Click to see more example sentences
sen man

Tanrı seni korusun, Örümcek Adam.

Gott segne dich, Spider-Man. Vielen Dank.

Sen, bütün gece boyunca onun şarkısını duyardın. Om mahneypod me om.

Man konnte sie die ganze Nacht singen hören."Om mahney pod me om.

Dur, ne dedin "sen"mi," siz" mi?

Warte, hast du "man"oder" du" gesagt?

Click to see more example sentences
sen Sense

Çünkü siz benim orağım olacaksınız

Denn ihr sollt meine Sense sein