Turkish-German translations for senaryo:

Drehbücher, Drehbuch · Szenario · Szenarium · skript · other translations

senaryo Drehbücher, Drehbuch

Senaryo: Vazha GIGASHVILI

Drehbuch Washa GIGASCHWILI

Ben senaryoyu okumam, senaryo beni okur.

Ich lese keine Drehbücher, Drehbücher lesen mich.

Elimde bir senaryo var, adı "Timsah".

Ich habe hier ein Drehbuch: "Der Kaiman".

Click to see more example sentences
senaryo Szenario

Olası her senaryoyu, buna nükleer sitelerin, füzelerin, güç santrallerinin hedeflemesi de dahil.

Jedes denkbare Szenario, inklusive der Zielerfassung von Nuklear-Anlagen, Raketen, Kraftwerken.

Efendim, her türlü senaryoyu iki kez denedik.

Sir, wir haben jedes Szenario durchlaufen, zwei Mal.

En muhtemel senaryo, Hydra başka bir silah arıyor.

Wahrscheinlichstes Szenario Hydra sucht noch eine Waffe.

Click to see more example sentences
senaryo Szenarium

Daha sonra, güncel senaryolara baktım.

Dann sah ich unsere aktualisierten Szenarien.

Hâlâ önleme senaryoları üzerinde çalışıyoruz.

Wir testen noch Eindämmungs-Szenarien.

Yüz tane senaryo üretebilirim.

Ich könnte hundert Szenarien stricken.

Click to see more example sentences
senaryo skript

İyi bir senaryoya ihtiyacı var.

Er braucht ein gutes Skript.

O senaryo benim için yazıldı ve Bob Saget çalıyor öyle mi?

Das Skript wurde für mich geschrieben und Bob Saget klaut es mir?

Bu senaryo muhteşem olabilir.

Das Skript kÖnnte fantastisch sein.

Click to see more example sentences