sergileniyor

Bu sembolü de her yerde gördüm ama daha az belirgin sergileniyor.

Ich habe dieses Symbol auch überall gesehen, aber viel weniger sichtbar platziert.

Yeni koleksiyonumuz Medici sergileniyor.

Vorstellung unserer neuen Kollektion Medici