Turkish-German translations for sermaye:

Kapital · other translations

sermaye Kapital

Bu bir kâr, sermaye değil, üçümüz bunu çoktan bölüştük.

Das ist Gewinn, kein Kapital. Das haben wir drei schon aufgeteilt.