Turkish-German translations for seyyar:

mobil · tragbar · other translations

seyyar mobil

Bu Wheelwright'ın seyyar laboratuvarı.

Das ist Wheelwrights mobiles Labor.

SEYYAR KOMUTA MERKEZİ WAVERLY, VIRGINIA

Mobiles Kommandozentrum Waverly, Virginia

Aynen benim seyyar yayımlayıcım gibi.

Genau wie mein mobiler Emitter.

seyyar tragbar

Seyyar faz ayırıcıyı kullanabiliriz. Onu uzaysal geçişten koruyabilir.

Ein tragbarer Phasendiskriminator könnte sie beim Übertritt schützen.

Seyyar bir televizyon!

Ein tragbarer Fernseher!