Turkish-German translations for sihirbaz:

Magier · Zauberer · other translations

sihirbaz Magier

Genç bir sihirbaz.

Ein junger Magier.

Ben bir dahiyim, sihirbaz değil.

Ich bin ein Genie, kein Magier.

Tesla başka bir sihirbaz için bir tane yaptı.

Tesla hat so einen für einen anderen Magier gebaut.

Click to see more example sentences
sihirbaz Zauberer

İyi bir sihirbaz asla anlatmaz.

Ein guter Zauberer verrät niemals alles.

Profesyonel sihirbaz mı?

Ein professioneller Zauberer?

Ben bir hırsızım, sihirbaz değil.

Ich bin ein Dieb, kein Zauberer.

Click to see more example sentences