Turkish-German translations for silah:

Waffe, Waffen · Pistole · Gewehr · Geheimwaffe · other translations

silah Pistole

Ben de bir silah alabilir miyim?

Kann ich eine Pistole bekommen?

Daha önce hiç bir silahla ateş etmedim.

Ich habe noch nie eine Pistole abgefeuert.

Başka bir köprü? Valium? Bir silah?

Eine neue Brücke, Schlafmittel, Pistole?

En azından iyi bir silahım oldu.

Wenigstens bekomme ich eine gute Pistole.

Bende iki silah var.

Ich habe zwei Pistolen.

Silahın var mı? Var.

Haben Sie eine Pistole?

Burda bir silah buldum.

Ich habe hier eine Pistole.

Benim silahım yok ki.

Ich habe keine Pistole.

Silah artık hiçbir şeyi değiştiremez.

Keine Pistole kann mehr etwas ändern.

Altı silah çalınmış.

Sechs gestohlene Pistolen.