silahlı

Söylentiye göre bir biyolojik silah bu konferans sırasında çalınmış.

Angeblich wurde während dieser Konferenz eine biologische Waffe gestohlen.

Aslında silah kontrolüne ihtiyacımız yok, bizim cephane kontrolüne ihtiyacımız var..

Wir brauchen keine Waffenkontrolle, wir brauchen eine Kugelkontrolle.

Silahlı soygundan elimizde FBI tanıklarımız var, saldırı, adam kaçırma.

Wir haben FBI-Zeugen für bewaffneten Überfall, Körperverletzung, Entführung.

Bu tamamen yeni bir silah.

Dies ist eine völlig neue Waffe.

Bir kaç dakika sonra, silah sesi duymuş.

Ein paar Minuten später fielen Schüsse.

Dört uluslararası silah tüccarını tespit ettik bile.

Wir haben schon vier internationale Waffenhändler identifiziert.

Belki kimyasal bir silah.

Vielleicht eine chemische Waffe.

Bir prens, silah satıcısı, uyuşturucu satıcı, kim bilir?

Ein Prinz, ein Waffenhändler, ein Drogenhändler, wer weiß?

Daha önce hiç silah kullanmadın mı?

Sie haben noch nie eine Waffe abgefeuert?

Silah yok, ipucu yok, hiçbir şey yok.

Keine Waffe, kein Indiz, gar nichts.