silahlaştırılmış

El Zuhari için silahlaştırılmış çiçek hastalığı geliştiriyorlar.

Sie entwickeln hier waffenfähige Pocken für Al-Zuhari.