silahlarımız

En azından silahlarımız aynı.

Zumindest ähneln sich unsere Waffen.

Bizim silahlarımız daha sessiz.

Unsere Waffen sind lautlos.

Eğer Burk, Tex ve silahlarımız yanımızda olsaydı olabilirdi ama bu şekilde?

Wenn wir Burk und Tex und Waffen hätten, vielleicht, aber so?

Bizim silahlarımız kesin ve sessiz.

Unsere Waffen sind präzise und leise.

Kaptan, silahlarımız bir işe yaramıyor.

Captain, unsere Waffen sind nutzlos.

Bu yüzden silahlarımız var.

Deshalb haben wir die Waffen.

Pekâlâ, silahlarımız var, tamam ve bir çakı.

Also, wir haben Waffen, okay und ein Messer.

Silahlarımız, çok sıkıca odaklanmış proton temelli silahlardır.

Unsere Waffen sind sehr eng gefasste Partikelstrahlen.

Daha iyi silahlarımız var.

Wir haben die besseren Waffen.

Bizim silahlarımız, senin ipne vampirine karşı.

Unsere Gewehre gegen deine Vampirschwuchtel.