sistemi

Bu İBS'imden türemiş bir şey, İsyan Bastırıcı Sistemim.

Dies ist ein Ableger meines UUS, meines Unruhen Unterdrückungssystems.

Dörtlü kilit. Çelikle güçlendirilmiş menteşeler. Kodlu giriş sistemi.

Vier Riegel, stahlverstärkte Türangeln, ein verschlüsseltes Zugangssystem.

Tüm sistemler hazır.

Alle Systeme bereit.

Metabolizması aşırı tepki gösteriyor sinir sistemini kapatmaya zorluyor.

Sein Metabolismus überkompensiert, zwingt sein Nervensystem zur Abschaltung.

Bozulan bir röle, jeneratörün soğutma sistemini sarstı

Ein fehlerhaftes Relais verursachte einen Generatorausfall

Sistemli çalışır. Bu yüzden onu sayısız kez kiralamışımdır.

Systematisch, deswegen habe ich ihn unzählige Male angeheuert.

Sindirim sistemi doğal, aşırı tükürük salgılaması yok.

Keine gastrointestinalen Probleme, kein vermehrter Speichelfluss.

Tüm sistemler çalışıyor.

Alle Systeme arbeiten.

Yeni bir üç boyutlu tarama sistemi yerleştireceğiz.

Wir installieren ein neues holografisches Scan-System.

Burada öğretici bir ceza sistemimiz var.

Wir haben ein aufgeklärtes Rechtssystem hier.