Turkish-German translations for smokin:

Smokings, Smoking · Tuxedo · other translations

smokin Smokings, Smoking

Leonard bu kiralık smokinleri daha önce yüzlerce terli yabancı giydi.

Leonard, diese Verleih-Smokings wurden von hunderten verschwitzten Fremden getragen.

Ama iki smokin giymiş şempanze kadar değil.

Das ist kein Schimpanse, der zwei Smokings trägt.

Ben de ünlü smokini giyiyorum.

Ich trage den berühmten Smoking.

Click to see more example sentences
smokin Tuxedo

Smokin giyerim belki, ne dersin?

Vielleicht ein Tuxedo Was meinst du?