Turkish-German translations for soğukkanlı:

kaltblütig · cool · kalt · other translations

soğukkanlı kaltblütig

Siz acımasız, soğukkanlı kanun kaçaklarısınız.

Ihr seid skrupellose, kaltblütige Banditen.

Biz soğukkanlı katiller değiliz.

Wir sind keine kaltblütigen Mörder.

Kusursuz, soğukkanlı, durdurulamaz.

Präzise, kaltblütig, unstoppbar.

Click to see more example sentences
soğukkanlı cool

Soğukkanlılıkla verilmiş sadistçe uyarı.

Cool verpackte sadistische Warnung.

Güçlü Arnold ve Bay Soğukkanlı'ya?

Arnold, dem Starken, und Mr. Cool?

soğukkanlı kalt

Soğukkanlı cinayet pis bir iştir.

Kalter Mord ist ein schmutziges Geschäft.

Soğukkanlı, hesaplı, acımasız bir zeka.

Kalte, berechnende rücksichtslose Intelligenz.