Turkish-German translations for sokak:

Straßen, Straße · Gassen, Gasse · Weg · other translations

sokak Straßen, Straße

Güzel bir sabah... .karla kaplı sokaklar..

Ein wunderschöner Morgen, schneebedeckte Straßen

Arabalar, trafik ışıkları ya da sokaklar görmüyorum.

Ich sehe keine Straßen oder Ampeln oder Autos.

Oswald ve Drake arasında bir sokak var Doğu Nehri'nin yakınında.

Zwischen Oswald und Drake beim East River gibt es eine Straße.

Click to see more example sentences
sokak Gassen, Gasse

Burada bir ara sokak var!

Hier ist eine Gasse!

Tam burada bir ara sokak var.

Gleich hier ist eine Gasse.

Annem senin yüzünden bir ara sokakta bıçaklandı.

Meine Mutter wurde wegen Ihnen in einer Gasse erstochen.

Click to see more example sentences
sokak Weg

Sokağa çıkma yasağı yüzünden durduruldum.

Ich wurde wegen der Ausgangssperre angehalten.

Annem senin yüzünden bir ara sokakta bıçaklandı.

Meine Mutter wurde wegen Ihnen in einer Gasse erstochen.

Sokağa çıkma yasağı mı? Evet.

Ach, wegen der Ausgangssperre?