sokaklar

Güzel bir sabah... .karla kaplı sokaklar..

Ein wunderschöner Morgen, schneebedeckte Straßen

Seralar ve jeneratörler. Bazı bölgelerde sokak lambaları var.

Gewächshäuser, Generatoren, sogar einige Straßen sind beleuchtet.

Burada bir ara sokak var!

Hier ist eine Gasse!

İki sokak ötede bir araba bekliyor.

Zwei Straßen weiter wartet ein Fluchtwagen.

Yakavetta için haraç toplayanlar, sokaklardaki çocuklar.

Yakavetta's Schläger Häuptlinge. Straßen Jungs.

Bu evlerin arkasında bir sokak var.

Hinter diesen Häusern ist eine Gasse.

Tekrardan sokağa çıkma yasağı ilan edildi..

Erneut wurde eine Ausgangssperre verhängt.

Salı, sokak temizleme, değil mi?

Dienstag ist Straßenreinigung, oder?

Hayır, ben iki sokak geride oturuyorum.

Ich wohne zwei Blocks weiter vorn.

Tam burada bir ara sokak var.

Gleich hier ist eine Gasse.