Turkish-German translations for solucan:

Würmer, Wurm · Regenwürmer · other translations

solucan Würmer, Wurm

Solucanlar, arılar, keneler, pireler.

Würmer, Bienen, Zecken, Flöhe.

İçinden solucanlar çıkıyordu.

Würmer sind rausgekrochen.

Alexei Volkoff, Amerika'daki bir hapiste yatan güçsüz bir solucan.

Alexei Volkoff ist ein machtloser Wurm in einem US-Gefängnis.

Click to see more example sentences
solucan Regenwürmer

Yılanlar, hatta solucanlar ve fareler.

Schlangen, sogar Regenwürmer und Mäuse.

Baba, Jonas solucan yiyor!

Pappa, Jonas isst Regenwürmer!