Turkish-German translations for sonraki:

später, spät · nächst · danach · nachher · folgend · anschließend · hoch · nachträglich · daraufhin · zukünftig · darauf folgend · in der Folge · other translations

sonraki später, spät

Hiçbir şey ama daha sonra senin için de bir sürprizim olacak.

Nichts aber später habe ich auch eine überraschung für dich.

Daha sonra yine gelirim.

Ich komme später wieder.

Belki de daha sonra uğramalıyım

Vielleicht komme ich einfach später.

Click to see more example sentences
sonraki nächst

Bir sonraki vardiyamda sana bir yıldız haritası getireceğim.

Ich bringe Ihnen nach meinem nächsten Dienst eine Sternenkarte.

Sonraki başkan Paul Ryan olacak.

Paul Ryan wird der nächste Präsident.

Sonraki durak, havaalanı.

Nächster Halt: Flughafen.

Click to see more example sentences
sonraki danach

Sonrasında, annem ve babam evlendi. Ve üç yıl sonra da ben doğdum.

Danach heirateten meine Eltern, drei Jahre später wurde ich geboren.

Hayır yani ondan sonra.

Nein, ich meine danach.

Şimdi bir sonraki süreçe geçiyoruz.

Jetzt kommt der Danach-Teil.

Click to see more example sentences
sonraki nachher

Gerçekten, seni sonra arayabilir miyim?

Kann ich dich nachher zurückrufen?

Sonra görüşürüz amca.

Bis nachher, Onkel.

Sana sonra öderim.

Ich bezahle nachher.

Click to see more example sentences
sonraki folgend

Onu buraya kadar takip ettik ama sonra kaybettik.

Wir folgten ihm hierher, aber wir haben ihn verloren.

Biz ayrıldıktan sonra onu aylarca takip ettim.

Nach unserer Trennung folgte ich ihm monatelang.

Sonra da takip ettim.

Dann folgte ich euch.

Click to see more example sentences
sonraki anschließend

Sonra da ona yardım etmek istiyorum.

Anschließend möchte ich ihm helfen.

Konuştuktan sonra gel.

Komm anschließend vorbei.

Bana yalan söyledin ve ben de ondan sonra seni siktim.

Du hast mich belogen und ich habe dich anschließend auch noch gefickt.

Click to see more example sentences
sonraki hoch

Sonra ben seni çekerim.

Dann zieh ich dich hoch.

Sonra o da çıktı. Başı dik, zarafetini ve asaletini koruyarak.

Und dann ging sie, Kopf hoch gehalten, ihre Anmut und Würde unsolid.

Sonra birden bir duvar belirdi ve benim önüm kapanmış oldu.

Dann ging plötzlich eine Wand hoch, die mich aussperrte.

Click to see more example sentences
sonraki nachträglich

Fizyolojik bilgileri. Test sonrası analizleri.

Ihre physiologischen Daten, nachträgliche Testanalysen

Sinyalin bağlantı izleri Tom Paris'e bulaşmış durumda daha sonradan eklenmiş.

Die Signalkorrelationsspuren, die auf Tom Paris hinwiesen, wurden nachträglich eingefügt.

Ya fotoğraf çekildikten sonra izmariti koydularsa?

Haben sie die Zigarettenkippe nachträglich da reinmontiert?

sonraki daraufhin

Sonra Julio Steve'i fena halde dövmüş Steve dört ay hastanede kalmış.

Und dann verprügeIte JuIio Steve, der daraufhin vier Monate im Krankenhaus war.

Sonra adi herif aynı bilezikteki adı değiştirdi.

Daraufhin hat der Schuft die Namensgravur geändert.

sonraki zukünftig

Dünyalar Savaşı'ndan sonra, BUSG gelecek istilaları engellemek için yörünge savunma uydularını geliştirdiler.

Nach dem EEK entwickelten die USDF orbitale Verteidigungssatelliten, um zukünftige Invasionen abzuwenden.

sonraki darauf folgend

Bir ekip kısa süre sonra izledi.

Eine Crew folgte kurz darauf.

sonraki in der Folge

Daha sonra, Bay Dux ilk Amerikan Ninjitsu Sistemi'ni, Dux-Kyu'yu kurdu.

In der Folge gründete Mr. Dux das erste amerikanische Ninjitsu-System, Dux-Kyu.