Turkish-German translations for sonuçlar:

Ergebnisse · other translations

sonuçlar Ergebnisse

Ama elimizde hiçbir sonuç yok.

Aber wir haben noch kein Ergebnis.

İşte bazı sonuçlar:

Hier einige Ergebnisse:

Ve bazen, bunun sonuçları çok yıkıcı olabilir.

Und manchmal kann das Ergebnis niederschmetternd sein.

Click to see more example sentences