Turkish-German translations for soru:

Frage · fragen · Problem · other translations

soru Problem

Artık senin sorunun benim de sorunum.

Deine Probleme sind jetzt auch meine Probleme.

Benim bir sürü sorunum var.

Ich habe viele Probleme.

Senin sorunun, benim sorunum.

Deine Probleme sind meine Probleme.

Benim ciddi bir düz-enleme sorunum var.

Ich habe ein großes Layout-Problem.

Bir sorunum vardı.

Ich hatte Probleme.

Senin bir sorunun var. Benim sorunum var.

Sie haben ein Problem, ich habe ein Problem.

Benim bir sorunum yok, diğer herkesin sorunu var.

Ich habe kein Problem, alle anderen haben ein Problem?

Peter, benim küçük bir sorunum var.

Peter, ich habe ein kleines Problem.

Sanırım, belki gerçekten bir sorunum var.

Ich habe vielleicht wirklich ein Problem.

Benim de bir sorunum var.

Ich habe auch ein Problem.