Turkish-German translations for sorunlu:

problematisch · other translations

sorunlu problematisch

David de sorun olmaya başladı.

David wird auch problematisch.

Dayanak. Sayın Yargıç, gizli polisler sorun çıkarabileceğini düşündükleri protestoculara kırmızı etiket yapıştırıp

Euer Ehren, Zivilbeamte markieren problematische Demonstranten mit roten Stickern, damit sie getrennt werden