Turkish-German translations for sosyal:

sozial · gesellig · gesellschaftlich · other translations

sosyal sozial

Şimdi çok hoş bir sosyal görünümleri var.

Jetzt haben sie einen reizvollen sozialen Aspekt.

Ekstrem sosyal tırmanış.

Extrem sozialer Aufstieg?

Çok sosyal biriyimdir ben.

Da bin ich sehr sozial.

Click to see more example sentences
sosyal gesellig

Keller pek sosyal biri değildi ama oda arkadaşı vardı.

Keller war nicht besonders gesellig, aber er hatte einen Mitbewohner.

Nicko Maiden'ın sosyal yüzü çünkü o dışadönük ve eğlenceli birisi.

Nicko ist der Umgänglichste bei Maiden, weil er so gesellig und lustig ist.

Hatta biz ona "Sosyal Steve" deriz.

Oh, ja, wir nennen ihn "Geselliger Steve.

Click to see more example sentences
sosyal gesellschaftlich

Hayır, o hastalık başka sosyal sınıfları ilgilendiriyor.

Nein, diese Krankheit betrifft andere gesellschaftliche Schichten.

SOSYAL KARİYERİNDE DEEDS'E YARDIMCI OLACAK

STARTET DEEDS' GESELLSCHAFTLICHE KARRIERE

New York'ta üç farklı sosyal sınıf vardır.

In New York gibt es drei gesellschaftliche Klassen.

Click to see more example sentences