Turkish-German translations for soyadı:

Nachnamen, Nachname · Familiennamen · Name · other translations

soyadı Nachnamen, Nachname

Görünüşe bakılırda soyadı Adinocki'ymiş.

Anscheinend ist sein Nachname Adinocki.

Franklin, soyadı yok.

Franklin, kein Nachname.

Eliza, soyadı yok.

Eliza, kein Nachname.

Click to see more example sentences
soyadı Familiennamen

Pekala, bu Sarah'nın soyadı var mı?

Okay. Hat Sarah eine Familiennamen?

soyadı Name

Steve soyadını Frizelli olarak değiştirmiş.

Steve änderte seinen Namen auf Frezelli.